fbpx
星期一, 10 月 21, 2019
主頁 筆者 文章分類 陳啟明醫生

陳啟明醫生

5 帖子 0 意見
感染及傳染病科專科醫生、香港大學内外全科醫學士、英國皇家内科醫學院院士、英國皇家内科醫學院熱帶病及衛生學文憑、香港大學感染及傳染病學深造文憑、香港醫學專科學院院士(内科)、香港内科醫學院院士、香港中文大學流行病學與生物統計學理學碩士,現職仁安醫院。